sunnuntai 23. syyskuuta 2018

Sinä Jumalan valittu, nosta katseesi

Mutta Herra sanoi Samuelille: ”Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.” 1.Sam.16:7.

Jokainen uskova joutuu kohtaamaan tämän tosiasian: ihmiset katsovat sinua luonnollisin silmin ja arvioivat sinua järjen avulla ja tulevat tulokseen, että sinusta ei ole mihinkään. Joudut epäuskon valokeilaan, jossa sinut mitätöidään perin pohjin.

Kun koet sellaista, muista, että Jumala näkee sinut toisin: hän katsoo sydämeesi ja näkee kaiken potentiaalin, jota sinussa on. Ennen kaikkea hän näkee oman suunnitelmansa elämääsi varten. Hän tietää, mitä sinusta voi tulla. Häntä ei rajoita se, millainen olet tänään. Vielä vähemmän häntä rajoittaa se, millainen olet ollut ennen. Mikään sinun töppäyksesi ei vaikuta hänen arvioonsa. Hän näkee sinussa Poikansa Jeesuksen kaltaisuuteen kutsutun ihmisen, joka voi uskon kautta olla väkevä Jumalan ihminen. Sinun taloudellinen tilanteesi kaikkine velkoineen ei määrää sitä, millainen tulevaisuus sinulla on. Sinun lahjakkuutesi riittää Jumalan käytössä mihin vaan, hän ei katso sinun koulumenestystäsi tai menestymättömyyttäsi. Sinun huono terveytesi ei estä sinua toteuttamasta Jumalan suunnitelmia. Hän on Herra, sinun Parantajasi (2.Moos.15:26).

Kaikkein vähiten sinulle on haittaa ihmisten mielipiteistä. Kukaan ihminen ei voi mitätöidä sinun uskoasi ja sinun käyttökelpoisuuttasi Jumalan silmissä. Heidän puheensa voivat loukata, heidän myrkylliset sanansa voivat masentaa, mutta juuri siinä Jumala osoittaa uskollisuutensa, että hän nostaa alas painetut, hän tukee horjuvia, hän antaa nöyrille armonsa. Hän antaa sinullekin, mitä sielusi kaipaa. Hän toteuttaa sinun sydämesi unelmat – onhan hän antanut näkynsä sinun sisimpääsi, istuttanut sinne omat ajatuksensa, rakentanut sinun uskoasi, jotta voit kantaa Jumalan elävät sanat ja saada ne kylvetyiksi, saada ne kasvuun, saada ne kantamaan satoa. Hän on sinun ehtymätön lähteesi, josta saat ammentaa. Eikä kukaan, joka panee toivonsa Herraan Jeesukseen, joudu häpeään:

Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette arkoja minun sanani alla: – Teidän veljenne sanovat, nuo, jotka ovat teitä vihanneet ja jotka ovat sysänneet teidät syrjään minun nimeni tähden: ”Osoittakoon Herra kirkkautensa, sittenpä saamme ihmetellä teidän iloanne!” Mutta he joutuvat häpeään. Jes.66:5.

lauantai 22. syyskuuta 2018

Särkyneisyyden siunaus

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes.57:15.

Saatat olla kiusaamisen kohteena työpaikalla tai kokea erilaista sortamista. Tunnen syvää myötätuntoa kaikkia kiusattuja kohtaan, koska olen itse ollut kiusattu. Mutta jokainen vaikea kokemus on myös siunauksen siemen. Kun käännymme ahdingossamme Herran puoleen, meillä on suuri mahdollisuus löytää maailman uskollisin ja parhain ystävä Jeesuksesta. Saamme häneltä sitä lohdutusta ja rohkaisua, jota emme saaneet ihmisiltä.

Niinpä rohkaisen sinuakin näkemään oman kärsimyksesi myönteinen puoli. Sinun ahdinkosi on kasvattanut sinun kestävyyttäsi uskossa, eikö?

Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Jaak.1:3.

Sinun ahdinkosi on pakottanut sinut rukoilemaan ja lukemaan Raamattua? Minulle ainakin kävi niin. Kun alamme lukea Raamattua, se merkitsee enemmän kuin itse arvaammekaan. Jumalan sana alkaa valaista meidän sisäistä maailmaamme, totuus meistä itsestämme ja totuus toisista alkaa jäsentää meidän ajatusmaailmaamme. Tämän kehityksen tuloksena voimme taipua parannukseen, uudestisyntyä elävään uskoon, saada syntimme anteeksi ja voimme siis kaiken kaikkiaan päästä sisälle siihen elämään, jota kutsumme kristilliseksi uskoksi. Mikä siunaus! Ja mistä kaikki alkoi? – Ahdingosta.

Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Room.5:3-4.

Ei ole mitään niin arvokasta kuin mennä läpi koetuksesta ja huomata, että Jumala oli siinä kanssani ja minä sain voiman kestää kaiken. Voin olla kokemukseni jälkeen särkynyt, mutta voin myös löytää siitä siunauksen. Särkyneenä olen vahvempi uskossa. Tulen läpi tultuani, huomaan, että tuli ei pystynyt minuun.

…kun astut tulen lävitse, sinä et pala eikä liekki sinua polta. Jes.43:2. …tuli ei ollut pystynyt heihin: heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet, heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Dan.3:27.

Kiittäkäämme siis Herraa kaikista koetuksista, joiden kautta hän luo meissä jotakin uutta taivasta varten.

perjantai 21. syyskuuta 2018

Palvelemisen siunaus

Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. 1.Piet.4:10.

Oletko tutkinut Raamatusta, kuinka monta kertaa Jeesus opetti johtajuudesta? En minäkään, mutta kun Jeesus opetti johtajuudesta, hän yritti parhaansa mukaan purkaa opetuslasten innon johtajana toimimiseen (esim.Matt.23:11, Mark.9:35, Mark.10:43-44). En mitenkään pysty ymmärtämään intoa, jolla nykyajan seurakunnissa järjestetään johtajuusseminaareja, koulutusta johtajuuteen ja muuta vastaavaa, joka on vastoin Raamatun selkeää linjaa.

On sen tähden tiedostettava selkeästi, että johtajaksi pyrkiminen on lihan teko, vanhalle luonnolle ominainen taipumus. Vanha luonto meissä nimittäin haluaa tärkeillä, olla jotakin suurta (tai ainakin vähän muiden yläpuolella) ja kahmia itselleen kunniaa, joka liittyy asemaan seurakunnassa. On myös ymmärrettävä, että jos johtajuutta seurakunnassa tarvitaan (kuten vanhimpia), se perustuu johonkin muuhun kuin asemaan. Se perustuu armoitukseen, osaamiseen, palvelemisen mielenlaatuun. Sen ei tule perustua (ihmisten järjestämään) valtaan, vaan (Jumalan antamaan) vaikutusvaltaan. Johtajaa ei aseteta kenenkään yläpuolelle, vaan aina alapuolelle. Jos emme ymmärrä näitä Jumalan valtakunnan periaatteita, päädymme järjestämään yhä uusia johtajuuskoulutuksia laihoin tuloksin. Emme saa Raamatun mallin mukaisia johtajia, vaan ihmisjärjen mukaisia ”piällysmiähiä, päällepäsmäreitä ym.” – F.E.Sillanpäätä lainaten: ”Hän oli tuon pystypäisen, itsetietoisen talonpoikaisuuden surkuteltava pilakuva, niin kuin mikäkin aateliskekkale”…

Yleensä en ole löytänyt seurakuntien johtajien ja silmäätekevien joukosta montaakaan, joiden palvelumieli ja hurskaus olisi tehnyt minuun vaikutuksen. Voin sitä vastoin sanoa, että joidenkin riviuskovien palvelumieli ja uskollisuus vähässä on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Häpeän itseäni heidän rinnallaan. Viimeksi löysin sellaisen ihmisen erään seurakunnan keittiöltä. Sydämestäni siunaan häntä ja hänen vaivannäköään seurakunnassa – Herra lahjoittakoon hänelle, mitä hänen sydämensä kaipaa myös hänen yksityiselämässään.

Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä. Luuk.13:30.

Yritän siis tässä kautta rantain rohkaista sinua, joka olet palvellut hyvin, jatkamaan tuolla palvelemisen tiellä. Sinä saat kasvaa uskossa ja sinun vaikutusvaltasi saa kasvaa. Olet Jumalan silmissä harvinaislaatuinen ihminen, kun et ole langennut johtajuuden houkutukseen etkä haalimaan itsellesi valtaa. Sinä olet saanut armon mennä eteenpäin sitä kaitaa tietä, joka johtaa sinut lopulta hedelmällisyyteen ja hengellisen vaikutusvallan kasvuun. Ole kärsivällinen, ole uskollinen vähässä, ole kaikkien palvelija – siitä saat kerran suuren palkan.

Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Matt.25:23.

torstai 20. syyskuuta 2018

Menestysteologiaa

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa. 5.Moos.5:16.

Neljäs käsky on omalla tavallaan tärkeä, kun haluamme elää onnellista elämää. Sana ”menestys” on siinä keskeinen ja voimme yrittää ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. Käytämme tuota sanaa arkikielessä esimerkiksi, kun puhumme koulumenestyksestä. Voimme käyttää sitä myös, kun keskustelemme, onko joku henkilö menestynyt työelämässä. Jos ajattelemme tuon sanan normaalia käyttöä, emme puhu mistään mystisestä ja tuonpuoleisesta asiasta, vaan ihan maalaisjärjellä käsitettävästä asiasta. Sana ”menestys” ei neljännen käskyn kohdalla tarkoita hengellisessä elämässä menestymistä, sillä sanamuodossahan todetaan ”menestyisit siinä maassa…” – siis se koskee maallista elämää. Siksi siihen kätketyn lupauksen toinen osa myös selvästi viittaa maallisen elämän pituuteen. Menestys siis tarkoittaa neljännen käskyn yhteydessä terveyttä, toimeentuloa ja ulkonaista pärjäämistä.

Ymmärrämme siis, että kuuliaisuus neljännen käskyn kohdalla tuottaa siunausta ajalliseen elämäämme. On hyödyllistä huomata käskyyn liitetyt lupaukset ja motivoitua vanhempiensa kunnioittamiseen myös sen tähden (myös isovanhempien). Joskus vaan omien vanhempiensa kunnioittaminen voi olla vaikeaa. Pitääkö kunnioittaa juoppoa isää, jonka alkoholismi teki perheen elämästä helvettiä? Entä pitääkö kunnioittaa äitiä, joka teki lapsestaan vähälahjaisen juomalla raskauden aikana? Voisimme luetella pitkän listan asioita, joiden vuoksi isän ja äidin kunnioittaminen voi olla haastavaa. Omat haasteet on minullakin ja niitä haasteita olen jättänyt myös lapsilleni.

On kuitenkin ymmärrettävä, että vanhempia kunnioitetaan heidän asemansa vuoksi ja kaiken sen tähden, minkä he ovat vanhemmuudessa hyvin hoitaneet. Neljäs käsky ei velvoita meitä kunnioittamaan kenenkään pahoja tekoja. Huonoillekin vanhemmille olemme kuitenkin aina velassa. Tuskin on ketään, jonka elämästä ei löytyisi mitään kunnioitettavaa. Isä, joka on käynyt töissä ja hankkinut elantoa perheelleen, ansaitsee kunnioituksen. Äiti, joka on ruokkinut lasta ja vaihtanut vaipat, ansaitsee kunnioituksen. Joskus vain kielteiset tunteet nousevat peittämään meidän näkökentästämme vanhempiemme hyvät puolet. Jokin yksittäinen kokemus voi romahduttaa isän tai äidin alas jalustalta ja sitten kun luottamus on mennyt, on vaikea kunnioittaa koko henkilöä mistään syystä.

Rohkaisen siis (itseni lisäksi) sinua näkemään omat vanhempasi hyvässä valossa. Siirtäkäämme sivuun negatiiviset tunteet ja pettymykset ja katsokaamme tekoja. Eikö olekin selvää, että he kaikessa vajavuudessaan kuitenkin välittivät meistä, raatoivat meidän hyväksemme ja loppujen lopuksi rakastivat meitä sydämestään? Eikö olekin totta, että he kuitenkin tekivät parhaansa? Antakaamme siis heille se kunnioitus, joka takaa meille menestyksen tässä ajallisessa elämässä. Ja tulevan elämän suhteen Raamattu neuvoo:

Kun maalliset isämme kurittivat meitä, me emme tohtineet vastustaa. Vielä paljon suurempi syy meillä on alistua taivaallisen Isämme tahtoon, sillä se takaa meille elämän. Hepr.12:9.

keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Armoa armon lisäksi

Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Ef.2:8. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, armoa armon lisäksi. Joh.1:16.

Jos kristillisestä uskosta siivotaan armo pois, jää jäljelle lakiuskonto, joka on ihan yhtä vastenmielinen kuin muutkin lakiuskonnot. Lainalaisuus on hengellinen sairaus. Siksi meidän tulee tietoisesti pitää armon evankeliumia esillä ja käytännössä armahtaa auliisti lähimmäisiämme.

Armoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu halvaksi armoksi. Emme saa olla leväperäisiä, välinpitämättömiä ja kelvottomilla elämäntavoillamme ”häpäistä armon henkeä” (Hepr.10:29). Mutta senkin jälkeen, kun olemme parhaamme tehneet, me vielä tarvitsemme armoa.

Voit siis olla varma, että armo on varattuna sinuakin varten. Sinut on kutsuttu elämään uskossa, mutta elämään uskonelämääsi armon varassa. Jeesus Kristus on tullut täyttämään lain sinun puolestasi ja Raamattu vakuuttaa: Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa (Room.8:1).

Jumalan henki vakuuttaa sinulle tänään: me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. 1.Joh.3:19-20. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme. Hepr.4:16.

Jeesuksen Kristuksen kirkkauden evankeliumi sanoo sinulle tänä päivänä: Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Luuk.5:20.

tiistai 18. syyskuuta 2018

Monipuolinen ruokavalio

Vahva ruoka on tarkoitettu aikuisille. He ovat totuttaneet aistinsa siihen ja harjaannuttaneet ne erottamaan hyvän ja pahan. Hepr.5:14.

Joidenkin uskovien mielestä minun pitäisi istua vähintään kerran viikossa jossain kirkossa tai rukoushuoneessa – hengellisissä tilaisuuksissa ylipäätään – ja kuunnella Raamatun opetusta. Mielellään siis saman pastorin (tai pastoriryhmän) opetusta viikosta toiseen. Jotta olisin oikein hurskas ihminen, veisin vielä kymmenykset tuloistani kyseisen seurakunnan kolehtiin, jotta ne pastoriparat saisivat elantonsa itselleen ja perheilleen.

Väitän, että tämä asetelma on keinotekoinen ja ihmisviisauden mukainen. Uuden liiton paikallisseurakunta on vääristynyt ja siitä on tehty eri kirkkokuntiin jakautunut joukko ”seurakuntia”, joiden luonnekin on muuttunut orgaanisesta uskonyhteisöstä organisoituun yhteisöön. Eikä niitä useinkaan johda Pyhä Henki, vaan ihmiset – leipäpapit. Mutta nykyaikana on ulottuvillamme runsas hengellinen tarjonta myös median kautta, ja lisäksi ilmaiseksi. Varmasti uskoon tuloa seuraa maitoruokintavaihe ja sekin on luonnollinen. Hyväksyn seurakunnan (organisoidunkin) eräänlaisena tarpeellisena lastentarhana. Seurakunta ja sen veljellinen rakkaus toteutukoon uskovien yhteenkuuluvuuden muotona. Mutta heti, kun opimme itse syömään, voimme etsiä itsellemme monipuolisempaa ruokaa. Voimme oppia omat makumieltymyksemme eikä se tarkoita sitä, että etsimme Jumalan sanaa omaan korvasyyhyymme. Ei, vaan saamme tutustua itseemme, kun kasvamme uskossa. Opimme tuntemaan oman persoonallisuutemme ja siinä erottamaan, millainen ruoka sopii minulle ja millainen ruoka ei maistu. Ruokavalion tulee muuttua kasvun myötä. Ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että olen hyvin valikoiva. En vältä tekstin lukemista, vaan luen mieluummin saarnoja tekstinä kuin katselen videolta (sillä mielestäni videot ovat ”täynnä ilmaa”).

Niinpä haluan rohkaista sinuakin hankkimaan itsellesi ruokaa, joka vastaa sinun hengellisiä tarpeitasi. Tarvitset monipuolista ruokaa voidaksesi hyvin. Minun mielestäni yleisesti ottaen tarjolla oleva ruoka on eilisen tähteitä lämmitettynä – pitkälti vanhan toistoa. Keskinkertaisuuteen tyytymisessä kaikki uskonnolliset kliseet käydään läpi suurella hartaudella. Parhaimmillaan se on kaurapuuroa, siis ravitsevaa ja terveellistä. Mutta sen jatkuva syöminen vie lopulta ruokahalun. Olen nähnyt monia ruokahalunsa menettäneitä ja maallistuneita uskovia. Jotta voit säilyttää hengellisen ruokahalun, sinun pitää saada välillä syödä kunnollista, hyvin maustettua, herkullista ruokaa, joka sopii sinun suuhusi ja vie kielesi mukanaan. Voin aivan reilusti sanoa: Jos nämä minun kirjoitelmani eivät sinulle maistu, niin sinun on syytä etsiä toisenlaista ruokaa. Myönnän, että aika ajoin toistan itseäni. Etsi siis vaihtelua lautasellesi sopivassa määrin. Opi tuntemaan oma ruokavaliosi, joka sopii sinulle. Ja syö tukevasti.

Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen. 2.Piet.3:18.

maanantai 17. syyskuuta 2018

Viisauden ja ilmestyksen henki

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet… Ef.1:17.

Oikeastaan uusi käännös osuu asian ytimeen, kun puhuu ”näkemisen” hengestä. Eräs suuri etu, jonka uskova saa, verrattuna kääntymättömään, on parempi näkö. Enkä nyt tarkoita ”parempaa näköä” siinä mielessä kuin optikko siitä puhuu. Tarkoitan näkökykyä, jolla voimme nähdä salattuja ja pinnan alle, (luonnolliselle silmälle) näkymättömiin jääviä asioita. En ole ihan varma, kuinka asia tulee tulkita opillisesti: saammeko ”viisauden ja näkemisen hengen” uskoon tullessa vai vasta Pyhän Hengen kasteessa vai onko se kenties jokin lahja, jonka saa tai ei saa (omasta tahdosta riippumaton)?

Mutta oli niin tai näin, haluan rohkaista sinua tavoittelemaan sitä. Ei sinun tarvitse määritellä Jumalalle, koska ja milloin hän sellaisen lahjan sinulle antaa ja millä edellytyksillä – sinä vain anot. Kannattaa anoa. Voipa sanoa, että ”hyvää kannattaa aina odottaa”.

Kerron pari konkreettista asiaa, joissa olen saanut Jumalan hengeltä yliluonnollista tietoa. Jumala puhuu minulle unien kautta ja kerrankin näin unessa kastepuvussa olleen miehen, joka käveli ja oli elävän näköinen, mutta häneltä puuttui pää kokonaan! (Ks. Ross Rohden artikkeli Päätön mies) – Tiesin, mikä kyseisessä seurakunnassa oli vikana. Erään toisen kerran näin unessa miehen, joka otti partakoneen teriä mukaansa ennen kuin tuli tapaamaan minua. Hui! Se olikin vaikea juttutuokio, mutta selvisin siitä pienin naarmuin, koska osasin rukoilla etukäteen asiaa oikeasta näkökulmasta ja tilata rukousapua. Tuoreessa muistissa on myös uni, jossa oli susi, kissapeto ja koira. Ne kaikki tahtoivat minulle pahaa. Kun sitten uni toteutui, minulle oli suurta hyötyä tietää, minkä herran palveluksessa asiaan liittyvät kolme henkilöä toimivat.

Ei tällaista yliluonnollista tietoa voi korvata mikään. Luonnollinen ihminen näkee asiat pinnasta, Jumala näkee asiat pintaa syvemmältä ja voi ilmoittaa meille salattuja asioita.

Kiitos, Herra, viisauden ja näkemisen hengestä. Ymmärrän, että se on arvokas lahja ja pyydän sitä. Anna minulle yliluonnollista tietoa ja ymmärrystä, kykyä nähdä pinnan alle, havaita näkymättömiä. Varoita minua, Pyhä Henki, kun kohtaan vaaroja. Paljasta kaikki vihollisen juonet, sillä sinä näet salatutkin asiat ja voit varoittaa minua. Anna minun katsella tätä maailmaa ja ihmisiä sinun silmilläsi. Kiitos, taivaan Isä, tästä upeasta lahjasta, jota Raamattu kutsuu ”viisauden ja näkemisen hengeksi”. Ylistys sinulle – Jeesuksen nimessä! Aamen.